Ik ben er voor jou

NederlandsDeutschSpaansEnglish

Dag en nacht bereikbaar op 072-8449767
en 06-11159571

Rouw is (er) gewoon

Deze website informeert over rouw. Veel mensen weten weinig over rouw. Het omgekeerde is ook waar: weinig mensen weten veel over rouw. Het leven wordt eenvoudiger als de meeste mensen voldoende weten over rouw. Vroeg of laat rouwt iedereen. Het is juist daarom zo belangrijk dat iedereen weet dat rouw (er) gewoon is.

Over rouw valt veel te vertellen. Er is onderzoek naar gedaan en er zijn boeken over geschreven. Er zijn mensen die de onderzoeksresultaten en boeken gedurende veel jaren nauwgezet bestuderen. Deze mensen gebruiken hun kennis beroepsmatig. Deze website stelt kennis en informatie over rouw aan iedereen beschikbaar. Met enige basiskennis over rouw is iedereen in staat om zichzelf en anderen te begrijpen en te helpen in de onvermijdelijke tijden van verlies en verdriet.

Misverstanden

Er zijn twee wijd verbreide misverstanden over rouw.

Veel mensen denken dat rouwenden zielig zijn. Het tegendeel is waar. Verlies maakt iedereen mee, het hoort bij het leven. Een rouwende heeft er baat bij als rouw (er) gewoon mag zijn.

Rouw wordt ook wel beschouwd als een ziekte. Deze visie past weliswaar goed in onze maatschappij maar is desondanks onwaar. Rouw is niets anders dan zich aanpassen aan een verlies. Geen mens ontkomt er aan. Als rouw door de omgeving wordt geaccepteerd kunnen rouwenden zichzelf meestal goed redden.

Ik ben er voor jou

Rouw verloopt bij iedereen anders. Er zijn zo nu en dan mogelijkheden om te helpen. Bereid zijn om te luisteren is vaak al voldoende. Bij een onverwacht overlijden kan een pan soep van de buurvrouw of een schaal brood van de buurman een welkome ondersteuning zijn.

Een rouwende kan zeer wisselend zijn in de behoefte aan contact. Vat dat vooral niet persoonlijk op. Als een rouwende een tijd lang geen normaal contact kan onderhouden, is het belangrijk om juist dan wel belangstelling te blijven tonen.

Sommige mensen mijden een rouwende omdat men niet weet wat te zeggen. Dat is onnodig en veroorzaakt nog meer verdriet. Vertel gewoon dat je niet weet wat te zeggen. Luisteren is nu overigens belangrijker dan praten.

Over de site

Dit initiatief tot voorlichting over rouw is voortgekomen uit de ervaringen bij het begeleiden van uitvaarten (Terramor) en gesprekken over levensvragen (Praktijk Luzana).

Veel mensen weten niet om te gaan met sterven, verlies en rouw. Dat heeft verschillende redenen. Later volgt hierover meer informatie.

Zodra mensen bruikbare informatie en mogelijkheden krijgen aangereikt, blijken ze heel goed in staat om deze voor zichzelf en hun rouwende naasten te benutten.

Er is voor gekozen om deze site te starten met een kleine hoeveelheid informatie en enkele concrete tips voor het omgaan met rouw. Regelmatig wordt er informatie toegevoegd.